Hedef & Amaç

Hedeflerimiz:

 • İş ve proje geliştiren bir BT olmak ve bu amaçla operasyonel faaliyetleri “Yönetilen Hizmetler” modeli ile yürütmek
 • Üniversitemizde kullanılan yazılımların ihtiyaca yönelik çözümler olmasını ve daha verimli kullanılmasını sağlamak
 • Üniversite ortamında öğrenciler, akademisyenler ve idari personel arasında koloborasyon platformlarını sağlamak
 • Güvenli, güvenilir, entegre ve kullanımı kolay olan sistem ve uygulamalar geliştirmek


Amaçlarımız: 

 • Laboratuvarlar ekipmanının aylık %99 hizmet devamlılığı ile çalışır durumda olması.
 • Projeksiyonun aylık %99 hizmet devamlılığı ile çalışır durumda olması.
 • İnternet erişiminin yıllık %99 hizmet devamlılığı ile sağlanıyor olması
 • Laboratuvar ve kullanıcı imajlarının aylık olarak güncellenmesi ve laboratuvarlara yılda iki kere uygulanması
 • Yılda bir kere sızma testi uygulanması
 • Bilişim altyapısının ve verilen servislerin yılda %99 süreklilikle sağlanması
 • 2018 – 2019 Öğretim yılı içerisinde üniversitemize arşiv yönetim sistemi kazandırılması
 • 2018 – 2019 Öğretim yılı içerisinde üniversitemize sözleşme yönetim sistemi kazandırılması
 • Kullanım ömrü dolmuş projeksiyon, PC, notebook ve monitörlerin profillendirilerek yenilenmesi
 • Akademik ve İdari yazılım ihtiyaçlarının belirlenmesi, temin edilmesi ve yönetilmesi
 • ISO 27001 geçiş sürecinin ilerletilmesi