UnıDocs

Unıdocs Giriş

UniDocs, İstanbul Kültür Üniversitesi Elektronik Belge Yönetim Sistemi'dir. İKÜ içerisinde yapılan tüm resmi yazışmalar UniDocs içerisinde gerçekleştirilir.

KÜ’ye diğer kurumlardan gelen fiziksel belgeler ve İKÜ’ye iletilen dilekçeler UniDocs ortamına aktarılır ve sistem üzerinden takip edilir. Sisteme aktarım işleminin merkezileştirilmesi amacı ile Ataköy Yerleşkesi'nde İKÜ Genel Sekreterliği’ne bağlı Evrak Kabul Ofisi (EKO) oluşturulmuştur.

UNIDOCS’un temel çalışma esasları aşağıdaki gibidir:

 • Sisteme unidocs.iku.edu.tr adresinden erişilir ve UniPass bilgileri ile giriş yapılır.
 • Sistem üzerinde oluşturulan belgeler önceden tanımlı belge akış yollarını takip eder.
 • Dış kurumlardan gelen belgeler ve üniversitemize iletilen dilekçeler taranarak sisteme Evrak Kabul Ofisi tarafından dahil edilir. Bu belgelerin akışı ve takibi UniDocs üzerinden yapılır.
 • Bir belgenin hangi birimde, hangi işlem için, ne kadar süre beklediği ya da ne kadar süredir bekletildiği bilgisi sistem üzerinden takip edilebilir. Sistem işlem bekleyen belgeler ile ilgili sorumluya 3., 4. ve 5. günde uyarıda bulunur. Daha sonra bu durum üst yöneticisine bildirilir.
 • e-imza, yetkililere kurumumuz tarafında sağlanmıştır.
 • Gizli belge sistem üzerinde OLUŞTURULMAZ. UniDocs’tan numara alınarak fiziksel ortamda aktarılır. Aynı şekilde kurum dışından gelen gizli belge açılarak taranmaz. Sadece zarfı taranarak bilgisi sisteme dahil edilir.
 • EKO sisteme aktardığı fiziksel belgeleri hitaben yazıldıkları birimlere arşivlenmek üzere aktarır. Üniversitemiz merkezi elektronik ve fiziksel arşiv sistemi proje aşamasındadır. Bu projenin tamamlanmasından sonra fiziksel belgeler arşiv sisteminde toplanacaktır.
 • Belgelere numara sadece UniDocs tarafından verilir. Bu numaralar YÖK’ün de onayladığı TS 13298 Elektronik Belge Yönetimi standardına göre üretilir.
 • Belgeler TS 13298 Elektronik Belge Yönetimi standardında belirtilen klasörleme sistemi olan “Standart Dosya Planı'na” (SDP) uygun saklanır. SDP, klasörlerinde o belge türünün saklanma süresi, imha şekli ve eğer gerekiyorsa aslının ya da kopyasının ilgili devlet kurumlarına aktarılma esaslarını da belirler. Bu nedenle belgelerin doğru klasöre atanması önemlidir.
 • SDP klasörleri ihtiyaç esası ile kullanıma açılmıştır. 
 • SDP, belge akışları ya da sistem kullanımı ile ilgili destek ilk aşamada Anahtar Kullanıcılar tarafından sağlanır. 

UniDocs Kullanım Kılavuzu

Standart Dosya Planı

Standart Dosya Planı içerisindeki klasörleri yetki ile görmek mümkündür. Oluşturduğunuz ya da kaydetmek istediğiniz belgeye uygun klasörü göremiyorsanız anahtar kullanıcınız ile temasa geçmeniz gerekmektedir.

 

UniDocs Elektronik Belge Yönetim Sistemi projesinde görev alan anahtar kullanıcıların listesine ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Evrak Kabul Ofisi Ataköy Yerleşkesi’nde zemin katta bulunan kütüphane girişinin karşısındadır. EKO ile iletişimde eko@iku.edu.tr e-posta adresi kullanılabilir.

EKO’nun kurulum amacı üniversitemize dışarıdan iletilen her türlü resmi belgenin (Kurum dışından gelen yazılar, dilekçeler vb.) UniDocs’a girişini sağlamaktır.

EKO, ilk aşamada yalnızca Ataköy Yerleşkesi'ne ulaşan belgelerin yönetimini gerçekleştirecektir. Ataköy Yerleşkesi'nde bulunan tüm birimlerin hiçbir fiziksel evrakı kabul etmemesi ve belgeyi getiren kişileri doğrudan EKO’ya yönlendirmesi UniDocs sisteminin sağlıklı işleyişi için önem taşımaktadır.

EKO, belgeyi elektronik olarak sisteme ekleyerek, belgenin UniDocs üzerinden, hitaben yazıldığı birime ulaştırılmasını sağlayacak. Elektronik Arşiv Projesi gerçekleştirilene kadar fiziksel belgeyi yine hitaben yazıldığı birime posta aracılığıyla iletecektir.

UniDocs sisteminde e-imza Microsoft Windows ortamında sadece Internet Explorer ile atılmaktadır.

E-imza’nın bozulması ya da kaybolması durumunda İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı'na başvurulması gerekir. Aynı şekilde yeni bir yetkili için imza tedariği İKDB tarafından sağlanır.

E-imza şifresinin bloke olması durumunda UniDocs Kullanım Kılavuzu’ndaki “Bloke Olan Şifrelerin Açılması” alanındaki yönlendirmeler takip edilmelidir.

Elektronik imza ile ilgili tanımlar ve kurulumlar BST tarafından sağlanır. Kurulumlar ile alakalı olarak Orion üzerinden Destek Talebi oluşturulması gerekmektedir.

Üniversitemizde kullanılan elektronik imzaların sertifika yenileme işlemlerinin sertifika geçerlilik tarihinin son 45 günü içinde yapılması gerekmektedir. 

Elektronik İmza Sertifika Yenileme Kullanıcı Dokümanı  

 

Üniversitemizde uygulanan Resmi Yazışma Usul ve Esaslarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.