CATS

CATS logosuCATS Giriş

CATS (Computer Aided Training & Educational Services) ders yönetim sistemi, Uluslararası üniversitelerce geliştirilen Sakai LMS yazılımının İstanbul Kültür Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen uyarlamasıdır.

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ’NDE UZAKTAN EĞİTİM PLATFORMU - CATS

İstanbul Kültür Üniversitesi’nde ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarda İKÜ-CATS (Eğitim ve İşbirliği Yönetimi Sistemi) 2011 yılından beri kullanılmaktadır. CATS bir öğrenim yönetim sistemidir ve birçok araç içermektedir. Bu araçlar; İçerik Yönetimi, İş Birliği ve Ölçme Değerlendirme şeklinde üç ana başlık altında gruplandırılabilir. Bu gruplar altındaki araçlar ve işlevleri kısaca aşağıdaki şekilde özetlenebilir. 

CATS üzerinde ders açılması ve dersin platform üzerindeki tüm araçlarıyla işleyişi aşağıdaki linkte yer alan CATS Kullanım Klavuzunda ayrıntılı bir şekilde anlatılmaktadır. Aşağıda hakkında kısa bilgiler verilen araçlardan bazıları ile ilgili CATS Kullanım Klavuzundaki indeksleri verilmiştir. Tüm araçlarla ilgili daha ayrıntılı bilgiye CATS Yardım (6. Araçlar/6.13 CATS Yardım) indeksinden ulaşılabilmektedir.

Cats yardım videosu için tıklayınız. (https://www.iku.edu.tr/catskilavuz)

CATS hakkında detaylı bilgi almak için bst_yazilim@iku.edu.tr adresinden destek alabilirsiniz.

CATS ÜZERİNDEKİ UZAKTAN EĞİTİM ARAÇLARI

 • Ders İzlencesi: Derse ait genel gereksinimlerin ve konu akış planlarının, öğrenenlere iletilmesini sağlar. (6. Araçlar/6.1 Ders İzlencesi)
 • Ders Kaynakları: Derste kullanılan tüm dijital ders dokümanlarının ve resim, video, URL her türlü kaynağın öğrenenlerle paylaşılmasını, zaman ve mekandan bağımsız olarak erişilmesini sağlar. (6. Araçlar/6.3 Kaynaklar)
 • Dosya Yöneticisi: Öğreten ve öğrenen arasında özel doküman paylaşımını sağlayarak öğrenenin ihtiyacına göre kaynak kullanmı, gelişim sürecinin izlenmesi gibi farklı amaçlarla kullanılabilir.
 • Dersler: Öğretenin haftalık veya farklı zaman birimleri için oluşturacağı bir öğrenme senaryosuyla geliştireceği içerik modülleri ve/veya zinciri oluşturmasını sağlar. 
 • Wiki: Dersin web sayfa içeriklerinin öğrenenler veya diğer öğretenlerle işbirlikli bir biçimde oluşturulmasını sağlar.
 • Web Sayfası: Derse kaynak oluşturabilecek farklı web sayfalarına dersin web sayfasından direkt erişim sağlar.
 •  Bölüm Bilgisi: CATS üzerinde açılmş olan ve birden fazla şubenin kayıtlı olduğu bir derste bölümlerin verimli bir şekilde yönetilmesi için eklenmiştir. CATS üzerinden yapılabilecek duyuru, mesaj, kaynak yönetimi, sınav uygulaması, ödev verilmesi gibi tüm işlemlerin dersi alan bölümler bazında yapılmasını sağlar (6. Araçlar/6.10 Bölüm Bilgisi)
 • Etkinlik Takvimi: Derse ait tüm aktivitelerin üzerinde planlanabildiği bir araçtır. 
 • Mesajlar: Derse ait tüm katılımcıların gerekirse dosya paylaşımı da yaparak toplu veya bireysel haberleşmelerini sağlar. 
 • Forum: Derse ait tüm katılımcıların, açılan başlıklar altında çeşitli konuları tartışabilmelerini sağlar. İşbirlikli öğrenmenin vazgeçilmez ortamı olan tartışma ortamını oluşturur. (6. Araçlar/6.8 Forumlar)
 •  Randevu: Toplantılar ve birebir görüşmeler için öğrenenin öğretenden sistem üzerinden çevrimiçi randevu alabilmesini sağlar. (6. Araçlar/6.11 Sign-Up)
 • Duyurular: Zaman açısından kritik olan ve anlık paylaşılması gereken bilgilerin dersin katılımcıları arasında paylaşılmasını sağlar. (6. Araçlar/6.2 Duyurular)
 • Sohbet Odası: Dersin katılımcıları arasında anlık yazışmalarla bilgi paylaşımı ve haberleşme sağlar. (6. Araçlar/6.6 Sohbet Odası)
 •  Sanal Sınıf: CATS platformunun Adobe Connect Video Konferans servisi ile entegrasyonu olan bu araç yardımıyla öğreten ve öğrenenler eşzamanlı olarak aynı sanal ortamda buluşarak konularla ilgili ekran, doküman ve/veya beyaz tahta paylaşımıyla tartışmalı dersler yapabilmektedir. 

ÖNEMLI NOT: Sanal Sınıf uygulamaları COVID-19 önlemleri çerçevesinde yapılacak uzaktan eğitim süresince CATS platform üzerinden değil, bölümler tarafından öğretim elemanlarına gönderilecek olan linkler kullanılarak ilan edilecek gün ve saatlerde yapılacaktır.

 • Not Defteri: Gerçekleştirilen her türlü değerlendirmenin notlarının elle veya otomatik olarak depolanıp her notun farklı ağırlıklarla hesaplanarak dersin geçme notunu oluşturur. 
   
 • Kısa Sınav ve Testler: Farklı soru tipleri ve senaryolarla çevrimiçi sınav veya anketler oluşturularak uygulanmasını sağlar. (6. Araçlar/6.5 Kısa Sınav ve Testler)
   
 • Ödevler: Çevrimiçi olarak ödevlerin oluşturulmasını, iletilmesini ve değerlendirilmesini sağlar. (6. Araçlar/6.4 Ödevler)
   
 • İntihal Raporlama: CATS platformunun Turnitin intihal raporlama servisi ile entegrasyonu gerçekleştirilmiştir. Bu servis aracılığı ile sisteme yüklenen ödevler farklı bilimsel veritabanları üzerinden taranarak ayrıntılı intihal raporları sistem üzerinden ödev değerlendirmesine katkı sağlamak üzere öğretene sunulmaktadır.
   
 • Site İstatistikleri: CATS platform üzerinden verilen her dersin kullanıcı, etkinlik ve kaynak bazındaki tüm aktivitelinin kayıtları tutulmaktadır. (6. Araçlar/6.12 Site İstatistikleri)

Ayrıca Site İstatistikleri  aracı sistemin gelişmesi açısından da önemli bir araçtır. Bu araç ile sunucu, kullanıcı ve ders bazlarında ayrıntılı raporlara ulaşılmaktadır. Bu raporlar öğreten tarafından öğrenen değerlendirmesi için kullanılabildiği gibi İstanbul Kültür Üniversitesi’nde CATS projesini doğuran ve sürekli geliştiren Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Daire Başkanlığı’nın ilgili birimi bu raporlardan edinilen geribildirimlerle gerekli adımları atmakta, sistemin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve üniversite içinde kullanılmasının ivmelendirilmesi çalışmalarını yürütmektedir. Nitekim 2011 de İstanbul Kültür Üniversitesi’nde hayata geçen CATS,  Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Daire Başkanlığı’nın yaptığı çalışmalarla 2015-2016 Güz dönemi itibariyle ikinci versiyonu ile   kullanımdadır. CATS yeni versiyonuyla yenilikçi eğitim yaklaşımlarını daha çok destekler durumdadır. 
 

CATS ile İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR (Öğretim Elemanları)

CATS’te yer alan Kaynaklar aracı kullanılarak tüm dijital ders içerikleri ilgili dersin sayfasına yüklenerek öğrencilerle paylaşılır.
Bu araç yardımıyla tüm ders içeriklerine zaman ve mekândan bağımsız olarak erişilmesini sağlar. Haftalara göre veya çeşitlerine göre klasörlere ayrılabilir ve düzenlenebilir.  
 
CATS üzerinden verdiğiniz derste aşağıdaki araçları kullanarak öğrencilerinizle iletişime geçebilirsiniz.

1. Mesajlar: Derse ait tüm katılımcıların (dersi veren ve alan) gerekirse dosya paylaşımı da yaparak toplu veya bireysel haberleşmelerini sağlar. Gönderilecek mesaj aynı zamanda isteğe bağlı olarak seçilen katılımcılara eposta olarak da iletilebilir

2. Duyurular: Zaman açısından kritik olan ve anlık paylaşılması gereken bilgilerin dersin katılımcıları arasında paylaşılmasını sağlar. Gönderilecek mesaj aynı zamanda isteğe bağlı olarak seçilen katılımcılara veya ders gruplarına eposta olarak da iletilebilir.

3. Sohbet Odası: Dersin katılımcıları arasında anlık yazışmalarla bilgi paylaşımı ve haberleşme sağlar.

4. Forum: Derse ait tüm katılımcıların, açılan başlıklar altında çeşitli konuları tartışabilmelerini sağlar. İşbirlikli öğrenmenin vazgeçilmez ortamı olan tartışma ortamını oluşturur.

5. Randevu: Farklı sanal/gerçek ortamlarda gerçekleştirilebilecek toplantılar ve birebir görüşmeler için öğrenenin öğretenden sistem üzerinden çevrimiçi randevu alabilmesini sağlar.
CATS sisteminden “Ödevler” aracı ile gerçekleştirebilirsiniz.
Ödevler aracı çevrimiçi olarak ödevlerin oluşturulmasını, iletilmesini sağlayarak değerlendirilmesine imkân verir.
CATS üzerinden ödev verildiğinde ödev verildiği bilgisi eposta ile öğrenenlere otomatik olarak iletilebildiği gibi bunun duyurusu ayrıca sistem üzerinden yapılabilir.

Ödevler sistemde intihal raporlamaları alınacak şekilde tanımlanabilir. Böylece ödevlerin intihal raporları göz önüne alınarak daha sağlıklı değerlendirilmeleri sağlanabilir.

Ayrıca ödevler sistemde Peer Assessment (Akran Değerlendirmesi) seçeneği de kullanılarak tanımlanabilir. Böylelikle ödevlerin her biri belirlenen kurallar çerçevesinde dersi alan diğer öğrenciler tarafından da değerlendirilebilir.
Farklı formatlardaki dosya tipinde (PDF, Word, PPT, Excel) hazırlayacağınız dokümanları ders içeriği olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca Adobe Connect Sanal Sınıf ile gerçekleştirdiğiniz oturumları kaydedebilir, URL adresini Kaynaklar aracından ders içeriği olarak paylaşabilirsiniz. Adobe Connect Sanal Sınıf ile gerçekleştirilen derslerin kaydedilerek bu oturumların ders içeriği olarak kaynaklar aracı yardımıyla paylaşılmasına ait ayrıntılar aşağıdaki videoda yer almaktadır.
CATS sisteminden “Kısa Sınav ve Testler” aracı ile gerçekleştirebilirsiniz. Bu araca tıkladıktan karşınıza çıkan “oluştur” seçeneği ile farklı soru tiplerinde soruları teker teker yazarak yeni bir sınav oluşturarak kaydedebilirsiniz.
Sınavı daha önce oluşturduğunuz soru havuzlarından rastgele sorular çekilerek dinamik bir formatta da hazırlayabilirsiniz. Oluşturduğunuz bu sınav, sayfada “Bekleyen Değerlendirmeler” kısmında listelenir. Oluşturduğunuz bu sınavın veya daha önceden hazırlamış olduğunuz listelenen sınavlardan yayınlamak istediğinizin sol başında bulunan seçeneklerden “Ayarlar” ile sınav ayarlarını (yayınlanacağı tarih, saat aralığı, sınavı görecek bölümler, vs) yaparak kaydettikten sonra yine aynı seçenekler arasında yer alan “Yayınla” seçeneğini kullanarak sınavı yayınlayabilirsiniz.
Yayınlama işlemi sonrasında oluşturduğunuz sınav sayfada “Yayınlanmış Değerlendirmeler” kısmında listelenir.

CATS ile İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR (Öğrenciler)

CATS sistemine girip derslerinizi kontrol edin. Daha önce CATS üzerinde gördüğünüz derslerinize ek başka dersleriniz de açılmış olacaktır. “Daha Fazla” butonuna tıklayarak sayfanın üst kısmında göremediğiniz derslerin tamamını görebilirsiniz.
Uzaktan eğitimle CATS üzerinden aldığınız her dersin işleyişi ile ilgili açıklamalar ve programlar, dersin anasayfasından ilan edilecektir. Anasayfayı okumak ve oradan ilan edilen dersin işleyiş kurallarına uymakla yükümlüsünüz. Ayrıca sayfanın solundaki araçlardan Ders İzlencesi aracına tıklayarak dersle ilgili planlanmış akışı görebilirsiniz.

CATS üzerinden aldığınız derste, dersi veren öğretim elemanı ile aşağıdaki araçlar yardımıyla kolayca iletişime geçebilirsiniz.

1.    Duyurular: Dersi veren öğretim elemanı tarafından sık aralıklarla duyurular yapılacaktır. Bu duyuruları dersinizin sayfasından takip ediniz.
2.    stu.iku.edu.tr uzantılı e-posta adresiniz üniversitemiz tarafından tanınan resmi yazışma adresinizdir. CATS’ten gönderilen duyuru ve mesajlar, tercih edilirse bu adresinize otomatik e-posta olarak da gönderilir. Bu e-posta hesaplarınızı takip etmeniz önemlidir.

3.    Mesajlar: Ders katılımcılarının (dersi veren ve alan) gerekirse dosya paylaşımı da yaparak toplu veya bireysel haberleşmelerini sağlar. Gönderilecek mesaj aynı zamanda isteğe bağlı olarak seçilen katılımcılara e-posta olarak da iletilebilir.

4.    Sohbet Odası: Dersin katılımcıları arasında anlık yazışmalarla bilgi paylaşımı ve haberleşme sağlar.

5.    Forum: Bazı derslerde dersi veren öğretim elemanı, açılan başlıklar altında tüm katılımcıların çeşitli konuları tartışabilmeleri için bu aracı kullanabilir. Dersinizde bu araç kullanılıyorsa forumlara katılmanız yararlı olacaktır.
 

Dersleriniz ile ilgili tüm kaynaklara/içeriklere CATS platformundaki derslerinizin Kaynaklar aracından erişebilirsiniz. Bu araç yardımıyla tüm ders içeriklerine zaman ve mekândan bağımsız olarak erişebilirsiniz.
Canlı ders anlatımlarının yapılacağı sanal sınıfların tarih ve saati ile giriş linkleri CATS üzerinden duyurulacaktır. Sanal sınıf odasına misafir olarak giriş yaparak derse katılabilirsiniz. Canlı dersler kayıt altına alınacak ve linki dersinizin Kaynaklar aracına yüklenecektir. Dilediğiniz zaman ve izleme sınırı olmaksızın görüntüleyebilirsiniz.

Adobe Connect uygulamasını bilgisayarınıza kurmanız gerekmektedir. Uygulamayı cihazınızın özelliklerine göre aşağıdaki linklerden indirdikten sonra exe dosyasını açıp ve Install butonuna tıklayarak kurulumunu yapabilirsiniz. Kurulumu tamamladıktan sonra size gönderilen sanal sınıf linkine tekrar tıklayarak derse katılabilirsiniz.

Evet. Bunun için Adobe Connect Web Conference adlı uygulamayı indirin. Uygulamayı açtığınızda URL istenen alana size CATS üzerinden duyuru ile iletilen sanal sınıf linkini yapıştırmanız yeterli olacaktır. Odaya misafir olarak giriş yapabilirsiniz.
Canlı dersler kayıt altına alınıp linki Kaynaklar aracına yüklenecektir Dilediğiniz zaman yeniden izleyebilir, durdurabilir, ileri-geri alabilirsiniz; ancak dosya değil, link olduğundan bilgisayarınıza indiremezsiniz. Buna karşın PDF, Word, PPT, Excel veya çeşitli formatlardaki ses, video ve resim kaynaklarınızı bilgisayarınıza indirebilirsiniz.
Evet, dersi veren öğretim elemanı uygun görürse sisteme ödev yükleyebilir. CATS sisteminden Ödevler aracı ile size gönderilen ödevlere ulaşabilirsiniz. Ödev yüklenirken yapılan açıklamaları ve ilgili duyuruları dikkatle okuyup takip etmeniz önemlidir. Size iletilen kurallar dahilinde hazırladığınız ödev dosyasını/dosyalarını belirtilen zamana kadar Ödevler aracından sisteme yüklemelisiniz.
Sınavlar aracı kullanılarak olacak. Ancak sınav planlamaları için YÖK’ün yönlendirmeleri beklenmektedir. Konuyla ilgili duyuruları takip etmeyi unutmayın. 
Uzaktan eğitimde dersin gereklerini yerine getirme zorunluluğu var. Her dersin öğretim elemanının belirlediği farklı gereklilikler olabilir. Bunların tümü derslerinizin ana sayfalarında açıklanacaktır.

ADOBE CONNECT ile İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR