VPN

VPN hizmeti, İKÜ personelinin kurum içi ağda bulunan kaynaklara kurum dışından ulaşmasını sağlayan bir hizmettir.

Bu hizmetten yararlanmak için Orion sistemi içinden destek talebi açılmalıdır.