UnıPerf Birim Faaliyet

UniPerf, İKÜ BST Yazılım Birimi tarafından geliştirilen PHP, Mysql, Jquery tabanlı akademik performans ve bölüm performans ölçümlerini sağlayan yazılımıdır.  İstanbul Kültür Üniversitesi'nde Akademik kadrolarda görev yapan ve görevlendirilecek olan akademik personelin ve akademik personelin bağlı olduğu bölüm ve fakültelerin, akademik performans düzeyinin belirlenen yönerge ile ölçülmesini sağlar.  

UniPerf’e http://uniperf.iku.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.
 


Son Güncelleme Tarihi: Cu, 12/01/2023 - 10:53